سخنانی از آنتونی رابینز

در دنیای مدرن، دانستنیها، ابزار قدرتمندان است.((آنتونی رابینز))

ما در عصر اطلاعات [ =دانستنیها ] زندگی می کنیم؛ نمودار درجه اول فرهنگ ما دیگر صنعت نیست، بلکه ارتباطات است.((آنتونی رابینز))

نهایت قدرت در این است که نتایج مورد نظر خود را به دست آورید و در عین حال به دیگران ارج بگذارید.((آنتونی رابینز))

اندیشه های خود را شکل دهید، وگرنه دیگران، اندیشه های شما را شکل می دهند.((آنتونی رابینز))


نیروی معجزه آسایی که بزرگترین رؤیاها و آرزوهای ما را برآورده می سازد، در درون همه ی ما نهفته است؛ وقت آن است که این نیرو را آزاد کنیم!((آنتونی رابینز))

اگر کاری را بدون نتیجه در نظر بگیریم، خواه ناخواه بدون نتیجه هم خواهد بود.((آنتونی رابینز))

کسی که خانه اش شیشه ای است، سنگ پرتاب نمی کند.((آنتونی رابینز))

موفقیت، پیش رفتن است، نه به نقطه ی پایان رسیدن.((آنتونی رابینز))

هدفی که به سوی آن می روید و آنچه دارید، معیار حقیقی موفقیت شما نیست. به نظر من، موفقیت، جریان مداومی است که طی آن، مشتاق و آرزومند موفقیت های بیشتری هستیم.((آنتونی رابینز))

استعدادهای درون خود را کشف و شکوفا کنید.((آنتونی رابینز))

آنچه سرنوشت ما را مشخص می کند، شرایط زندگی نیست، بلکه تصمیم های ما است.((آنتونی رابینز))

کلید موفقیت در نگه داشتن حد و اندازه برای هر چیز است.((آنتونی رابینز))

شور و هیجان شما ناشی از هدفهای زندگی تان است.((آنتونی رابینز))

برای اینکه تغییر، ارزش حقیقی داشته باشد، باید پایدار و ماندگار باشد.((آنتونی رابینز))

همه ی عواطف نیرو بخش، حالت هایی از بیان عشق و محبت هستند.((آنتونی رابینز))

این خواست خداوند است که آرزوی درست دل هر انسانی را برآورد. چه بسیار پیش آمده که آدمی با دیدن عیبهای خودش در دیگران شفا یافته است. موفقیت پیش رفتن است، نه به پایان رسیدن.((آنتونی رابینز))

راه موفقیت همیشه در دست ساختمان است.((آنتونی رابینز))

موفقیت، نتیجه ی تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه ی تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه ی تشخیص نادرست است.((آنتونی رابینز))

کوچکترین تحول همانند سنگ ریزه ای است که به درون برکه ای پرتاب می شود و امواج بسیاری به گرد آن شکل می گیرند. سنگ ریزه ی آگاهی نیز با برکه ی ذهن ما چنین کند.((آنتونی رابینز))

  سخنرانیها و سمینارهای

آنتونی رابینز وین دایر

رازهای موفقیت

Anthoni robbins

         برایان تریسی ،  استفان کاوی، رابرت کیوساکی،چارلز فالکنر و ….

هنر مدیریت زندگی

اسرار دایره معنویات

رازهای ناگفته موفقیت

دستیابی به قدرت درون

دستیابی به موفقیت نا محدود

آیا از اضافه وزن خود خسته شده اید؟ آیا از اینکه نمی توانید از توانایی های خود به طور کامل استفاده کنید خسته شده اید؟ آنتونی رابینز به شما کمک می کند تا برای همیشه زندگیتان را تغییر دهید.

                  سخنرانی های استادان موفقیت

همواره با یکصد کتاب زبان اصلی چاپ جدید در حوزه روانشناسی موفقیت و مباحث خود شناسی       

به همراه مطالب مفید و پربار درباره ی:

رنگ درمانی، آب درمانی، آفتاب درمانی ،خواب درمانی، انرژی درمانی، پرانیک درمانی، موسیقی درمانی، گیاه درمانی ،حمام درمانی، هیپنوتیزم درمانی، ایمان درمانی، خوراک درمانی ،طب سوزنی، طب فشاری ،هومیوپاتی، ترک اعتیاد ،قوانین شفای کامل، روشهای کنترل درد، قوانین قدرت چاکراها، پرواز روح و….

این محصول با پکیج اصلی و روی ۶ cd عرضه میگردد.

قیمت پستی : ۶۰۰۰ تومان