آموزش دوخت تاپ دکلته کاپ ساده

الگوی اولیه را درست می کنیم و تمام نکات لباس شب را روی الگو پیاده کرده در این مدل به طور استثنا دور حلقه کیپ بعلاوه ۲ می باشد زیرا حلقه در این مدل تنگ میشود . گونیا را روی نقطه ۶۶ گذاشته نسبت به خط سینه گونیا شود و مقداری بالا می رویم نقطه ۶۶ به سمت راست هم خطی گونیایی می کشیم به طوری که این دو خط به هم عمود باشند از نقطه ۶۶ به سمت بالا ۳ سانتی جدا می کنیم نقطه A می نامیم و از نقطه ۶۶ به سمت راست ۲ سانت بیرون رفته و نقطه B می نامیم دو نقطه A,B را بهم وصل کنید و خط را ادامه دهید پایین بیاید از نقطه B روی خط رسم شده مینیموم ۴ سانت (بند روی دست باریک میشود) و ماکزیموم ۸ سانت (بند روی دست پهن میشود) پایین آمده نقطه C بنامید

2014-05-04 12.41.47

آموزش دوخت تاپ دکلته کاپ دار

این نقطه را با پیستوله و یا طراحی دست به نقطه موازنه (نقطه ۴۳) وصل کنید .سپس از C 1 سانت به سمت نقطه ۴۳ داخل شده و به B وصل می کنیم . این قسمت دور ریخته می شود . در صورتیکه بخواهیم کاپ ما از روی سرشانه یعنی نقطه ۶۶ باشد پنس سرشانه را بسته بازی یقه را مشخص کرده و طرح بازی یقه را از نقطه ۶۶ تا وسط جلو طراحی کنید در صورتیکه بخواهیم کاپ ما داخل سرشانه شود از نقطه ۶۶ به میزان ۲ الی ۳ سانت روی سرشانه داخل شده و طرح بازی یقه را رسم کنید

و اگر بخواهیم کاپ ما روی بازو قرار گیرد ۲ الی ۳ سانت از نقطه ۶۶ روی بازو جدا کرده و از این نقطه طرح بازی یقه را رسم کنید ( تا اینجا الگوی جلو تکمیل شد ) در الگوی پشت پنس حلقه را ببندیم (همانکه همیشه می بستیم ) مجدد بر مبنای خط سینه از نقطه ۳۲ خط گونیایی به بالا بکشید و یک خط گونیایی هم به بیرون بکشید این دو خط به هم عمود باشند و مانند جلو یک ۳ سانت و یک ۲ سانت جدا کرده نقاط E,F  می باشد به همدیگر وصل کرده و ادامه داده مقدار ۴ الی ۸ سانت روی خط ادامه داده شده جدا کنید

نقطه H می باشد با پیستوله یا طراحی دست از نقطه H به نقطه موازانه وصل کنید . مقدار دلخواه بازی یقه را در الگوی پشت مشخص کرده به نقطه ۳۲ یا ۲ الی ۳ سانت به سمت سرشانه یا ۲ الی ۳ سانت به سمت بازو رفته به بازی یقه پشت رسم کنید.سپس دور حلقه کیپ را اندازه زده روی الگو بحالت ایستاده حلقه را کنترل کنید .                                                                                                                                          * پس از تمام شدن کارهای الگو از نقطه ۴۳ طرح برش فیانگو را به نقطه ۶۱ بکشید .                                                                                * برای سجاف از نقطه ۳۳ به میزان ۴ تا ۵ سانت پایین آمده از بازی یقه هم ۴ تا ۵ سانت پایین آمده دو نقطه را مانند شکل بهم وصل کنید .                                                                                                                                                     *در یقه جلو هر ۵ سانت ۳/۰ و در یقه پشت هر ۵ سانت ۱/۰لقی یقه بگیرید .

111

جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
تعداد مشاهده : 4,587 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: خياطي


برچسب ها

, , , , , , , , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)