آموزش بافت کلاه مدل آدم برفی بچگانه

توجه: برای مخفی موندن درز:رج هاتون رو از همون گره زنجیره تون شروع کنید.رج ها رو به گره زنجیره وصل نکنید بلکه همیشه به گره مربوط به پایه دوبل وصل کنید.

گره آخرتون باید یه گره قبل از زنجیره باشه.

وسایل لازم:کاموای سفید + کاموای با رنگ متضاد مثل آبی یا قرمز+ کاموای مشکی برای کلاه مشکی روی سرش.

قلاب سایز I

۵ تا دکمه کوچولو مشکی برای دهان

دو تا دکمه بزرگ مشکی برای چشم

پایه دوبل= پایه دوبل آمریکایی

سایز ۰-۳ ماه:

حلقه/۲ تا زنجیره/دخ تا پایه دوبل روی حلقه بزنید/به پایه دوبل اول وصل کنید/دو تا زنچیره

رج دوم:روی هرکدوم دو تا پایه دوبل بزنید/وصل کنید/دو تا زنجیره(کلا بیست تا پایه دوبل)

رج سوم: دو تا پایه دوبل روی اولی/یه پایه دوبل رو هرکدوم از بعدیها/وصل کنید /دو تا زنجیره .(کلا سی تا پایه دوبل)

رج ۴: دو تا پایه دوبل روی اولی/یه پایه دوبل روی هرکدوم از ۴ تای بعدی/وصل کنید/یخ زنجیره.(کلا ۳۶ تا پایه دوبل)

رج ۵_۷ : دور تا دور رو پایه دوبل بزنید.(کلا ۳۶ تا پایه دوبل)

کاموا رو عوض کنید.

رج ۸:همه رو پایه ساده ببافید.کلا ۳۶ تا پایه ساده.کورش نکنید.از دستور بافت قیمت رو گوشی ادامه بدین.

سایز پیش دبستانی:

حلقه /دو تا زنجیره/ده تا پایه دوبل روی حلقه/وصل کنید /دو تا زنجیره

رج ۲: روی هرکدوم دو تا پایه دوبل/وصل کنید/دو تا زنجیره(کلا ۲۰ تا پایه دوبل)

رج ۳:دو تا پایه دوبل روی اولی/روی هرکدوم از بعدیها یه پایه دوبل./وصل کنید /دو تا زنجیره(کلا ۳۰ تا پایه دوبل)

رج ۴:دو تا پایه دوبل روی اولی/یه پایه دوبل روی هرکدوم از بعدیها/وصل کنید /دو تا زنجیره(جمعا ۴۰ تا پایه دوبل)

رج ۵:دو تا پایه دوبل روی اولی/پایه دوبل روی سه تای بعدی/وصل کنید /دو تا زنجیره.چمعا ۵۰ تا پایه دوبل

رج ۶_۱۰ :روی هرکدوم یه پایه دوبل.وصل کنید/دو تا زنجیره/جمعا ۵۰ تا پایه دوبل.

کاموا رو عوض کنید(رنگ دیگه)

رج ۱۱:دور تا دور رو پایه ساده ببافید/وصل کنید ./یک زنجیره(۵۰ تا پایه ساده)/کور نکنید از قسمت روی گوش ادامه بدید…

اولین پوشش گوش:

یک زنجیره/روی ده دانه بعدی هرکدوم یک پایه ساده/یک زنجیره/برگدونید

رج دوم :  یه پایه ساده کم کنید./پایه ساده روی ۶ تای بعدی/یک پایه ساده کم کنید / یک زنجیره /برگردونید

رج سوم :کلا پایه ساده (۸ تا )

رج چهارم: ۱ پایه ساده کم کنید/ ۴ تا پایه ساده/یه پایه ساده کم کنید/ ۱ زنجیره/برگردونید

رج پنجم:کلا پایه ساده ( ۶ تا )

رج ششم: ۱ پایه ساده کم کنید/دو تا پایه ساده / ۱ پایه ساده کم کنید / ۱ زنجیره/ برگردونید.

رج هفتم:کلا پایه ساده (۴ تا )

دانلود کتاب آموزش بافتنی های کودک (جدید)

رج هشتم:۲ پایه ساده کم کنید/ ۱ زنجیره/برگردونید.

رج نهم :یک پایه ساده کم کنید./کور کنید.

دومین پوشش گوش:

۱۲ تا گره برای سایز ۰-۳ ماه و ۱۹ تا گره برای سایز پیش دبستان ئر جلوی کلاه فاصله بزارید و بعد ادامه بدید:

۱ زنجیره / ۱۰ تا پایه ساده / ۱ زنجیره / برگردونید

رج دوم : ۱ پایه ساده کم کنید / ۶ تا پایه ساده / ۱ پایه ساده کم کنید / زنجیره / برگردونید

رج سوم: کلا پایه ساده ( ۸ تا )

رج چهارم: ۱ زنجیره / ۱ پایه ساده کم / ۴ تا پایه ساده / ۱ زنجیره / برگردونید

رج پنجم : کلا پایه ساده (۶ تا )

رج ششم : ۱ زنجیره / ۱ پایه ساد ه کم / ۲ تا پایه ساده  / ۱ زنجیره / برگردونید

رج هفتم : کلا پایه ساده (۴ تا )

رج هشتم : ۲ تا پایه ساده کم کنید / ۱ زنجیره / برگردونید

رج نهم :۱ پایه ساده کم کنید / ۴۰ تا زنجیره ببافید ( یا به هر طولی که دوست دارید اندازه بند کلاه باشه )بعد ازچهارمین زنجیره از طرف قلاب به روش slip stitch ببافید ( آموزش) تا . وقتی به نوک پوشش گوش بعدی برسید.دوباره ۴۰ تا زنجیره ببافید و از چهارمین زنجیره slip stitch ببافید تا وقتی به جای اول برسید. کور کنید و محکم کنید.

و حال در کنار سایت کولاب دو تا توپی این مدلی درست کنید و به بندهای کلاه وصل کنید. و مطمئن بشید محکم وصل شدن.

کلاه روی سر آدم برفیبرای کلاه های کوچکتر از قلاب سایز H و برای کلاه های بزرگتر از قلاب سایز I یا J  استفاده کنید.حلقه / ۱۰ تا پایه ساده / بهم وصل کنید / ۱ زنجیره

رج دوم : ۲ تا پایه ساده روی هر کدوم از گره های دور تا دور بزنید./بهم وصل کنید / ۱ زنجیره (کلا ۲۰ تا پایه ساده )

رج سوم : ۲ تا پایه ساده روی گره اول / روی هر کدام از گره های بعدی ۱ پایه ساده /وصل کنید / ۱ زنجیره (کلا ۳۰ پایه ساده )

رج چهارم : فقط روی حلقه پشتی گره ها ببافید.دور تا دو را پایه ساده ببافید . / وصل کنید / ۱ زنجیره (کلا ۳۰ پایه ساده .

رج پنجم : حالا روی هر دو حلقه گره ها کار کنید .*پایه ساده روی ۸ تا گره بعدی / ۱ پایه ساده کم کنید / دور تا دور تکرار از این جا * / وصل کنید / ۱ زنجیره

رج ششم : دور تا دور پایه ساده ببافید و بهم وصل کنید /   ۱ زنجیره (کلا ۲۷پایه ساده )

رج هفتم :* روی هفت تا دانه اول هرکدوم یک پایه ساده یا کوتاه /یک پایه کوتاه کم کنید / دور تا دور از این جا * تکرار کنید / وصل کنید / ۱ زنجیره.

رج هشتم : دور تا دور پایه کوتاه / وصل کنید / ۱ زنجیره (کلا ۲۴ پایه کوتاه )

اگر میخواهید یک نوار روی کله داشته باشید رج نهم و دهم را به رنگی متفاوت کار کنید.

رج نهم :* پایه کوتاه روی ۶ تای اول / ۱ پایه کم کنید / دور تا دور از این جا * تکرار کنید ./وصل کنید / ۱ زنجیره

رج دهم : دور تا دور پایه ساده / وصل کنید / ۱ زنجیره (کلا ۲۱ پایه کوتاه )

رج یازدهم : فقط روی حلقه جلوی گره بباقید .دور تا دور پایه کوتاه / وصل کنید / ۱ زنجیره (کلا ۲۱ پایه کوتاه )

رج دوازدهم : روی هر دو حلقه ی گره کار کنید .روی هر گره ۲ تا پایه ساده / وصل کنید / کور کنید و محکم کنید (کلا ۴۲ تا پایه ساده )

کلاه رو پر کنید و با کاموای مشکی از قسمتی که لبه کلاه شروع میشه روی کلاه اصلی بدوزید.

بینی نارنجی:
۶ تا زنجیره ببافید /روی زنجیره دوم شروع کنید و  ببافید . /پایه کوتاه / پایه نیم دوبل / پایه دوبل /پایه دوبل/ ادامه بدید و دور تا دور رو ببافید / وقتی به نوک مثلث رسیدید دو تا زنجیره ببافید روی زنجیره دوم sl st بزنید و بعد روی اولین پایه sl st ببافید و کور کنید .

دانلود کتاب آموزش بافتنی های کودک (جدید)

منبع: گل بانو

 

جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۲
تعداد مشاهده : 2,805 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: بافتني, بافتني نوزادي


برچسب ها

, , , , , , , , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)