آموزش بافت پالتو بلند زنانه

اندازه:۴۲/۳۸
مواد لازم: ۷۰۰ گرم کاموا،میل بافتنی شماره ۶ ،میل گرد شماره ۶، قلاب شماره ۵،دکمه معمولی ۱ عدد،دگمه فشاری۲ عدد.
طرح چهار خانه: تعداد دانه ها روی ۱۸+۲کناری میچرخد طبق نقشه شمارش ببافید، بین دانه های کناری فاصله ms رامرتبا تکرار کنید ،رج ۱تا ۳۸ را یکبار ببافید و بعد از آن رج ۳ تا ۳۸ را مرتبا تکرار کنید.
صاف از رو: رج رفت دانه ها را از رو و در رج بگشت دانه ها را از زیر ببافید.

مدل اصلی این پالتو:

دانه پاتن:
رج اول : ۱ دانه از زیر
رج دوم و چهارم: ا دانه از رو
رج سوم: ۱ دانه از زیر منتها میل بافتنی در رج قبل فرومی رود.
رج ۳و۴ را مرتبا تکرار کنید.
طرح راه راه: تعداد دانه ها روی ۴+۲+۲ دانه کناری می چرخد. هر رج با یک دانه کناری شروع میشود و با یک دانه کناری خاتمه میگیرد.
رج اول ۲ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر بطور یک در میانببافید
رج دوم: به نقل از سایت کولاب دانه ها را همانگونه که ظاهر می شون ببافید. در ضمنبافت اولین دانه از رو بافته شده یا از زیر بافته شده را به گونه ای ببافید که میل بافتنی را در رج قبل فرو کرده باشید و بعد از آن دومین دانه از روبافته شده یا از زیر بافته شده را به صورت معمولی ببافید(رج دوم مرتبا تکرار میشود).
نمونه بافت در طرح چهار خانه:
۱۲٫۵ دانه و ۲۲ رج=۱۰*۱۰ سانتیمتر
قطعه پشت:
۷۴ دانه سر انداخته و طبق طرح چهار خانه ببافید. برای حلقهآستین بعد از ۸۸ سانتیمتر معادل ۱۹۴ رج هر دو طرف ۹ دانه را یکباره کور کنید=۵۶دانه
برای شیب سر شانه بعد از۱۱۲٫۵ سانتیمتر معادل ۲۴۸ رج از محل سر انداحتن دانه ها هر دو طرف ۴ دانه و در هر۲ رج ۳ بار هر مرتبه ۴ دانه را کور کنید.
قطعه سمت چپ جلو:
۳۱ دانه سر انداخته و طبقطرح چهار خانه به این ترتیب ببافید:
۱ دانه کناری،۱بار فاصله ms، ۹ دانه اول فاصله ms، ۱دانه صاف از رو ،۱دانهپاتن، ۱ دانه کناری
حلقه آستین در لبه سمت راستکار مانندقطعه پشت بافته می شود=۲۲دانه.
برای فرم شکل هفت یقه بعداز ۵۹٫۵ سانتیمتر معادل ۲۱۰ رج از محل سر انداختن دانه ها در لبه سمت چپ کار ۱دانه و ۵ بار در هر ۸ رج هر مرتبه ۱ دانه کور کنید . برای همین منظور ۲ دانه قبلاز دانه پاتن را با هم از رو ببافید.کم کردن دانه های سر شانه در لبه سمت راست کارمانند قطعه پشت انجام می شود. در ارتفاعی همانند ارتفاع پشت باید دانه ها به اتمامبرسند.
قطعه سمت راست جلو:
مانند قطعه سمت چپ جلو ولیبر عکس بافته می شود ولی به این ترتیب: ۱ دانه کناری، ۱داه پاتن، ۱ دانه صاف از روو ۹ دانه آخر فاصله ms،۱بارفاصله ms، دانه کناری .
آستین:
۳۶ دانه سر انداخته و برای کشباف ۱۱ سانتیمتر طرح راه راهببافید. ضمن بافت در رج آخر سرتا سر دو دانه اضافه کنید=۳۸ دانه.
طبق طرح چهار خانه بافت را ادامه دهید و همزمان برای کجیآستین ار محل کشباف هر دو طرف ۲ بار در هر ۸ رج و ۸ با ر در هر ۶ رج هر مرتبه ۱دانه اضافه کنید=۵۸ دانه. برای هلال آستینبعد از ۳۶٫۵ سانتیمتر معادل ۸۰ رج از محل کشباف هر دو طرف ۴ دانه و در هر ۲رج ۵بار هر مرتبه ۴ دانه کور کنی و بعد از ۴۲ سانتیمتر معادل ۹۲ رج از محل سر انداختندانه ها ۱۰ دانه باقیمانده را کور کنید.
آماده کرن کار:
درز سرشانه را بدوزید، برای یقه از ناحیه هفتی جلو یقه پشتبا میل گرد از طرف داخل کار ۸۸ دانه بگیریدو طبق طرح راه راه ببافید. بعد از ۱۳سانتیمتر بافت دانه را کور کنید.برای سجاف جلوی لباس از قسمت لبه جلو هر کدام ۱۱۲دانه بگیرید و طبق طرح راه راه ببافید، ضمن بافت بعد از ۵ سانتیمتر روی سجاف سمتراست ۱ عدد جا دگمه ایجاد کنید.
این جا دگمه به فاصله ۶۳ سانتیمتر از پایین پالتو ایجاد میشود.بعد از ۱۱ سانتیمتر بافت سجاف دانه ها همانگونه که ظاهر می شود کور کنید. برایبرگردان یقه هر دو طرف لبه های کوچک یقه و سجاف را ۷ سانتیمتر از سمت روی کار بههم بدوزید.لبه برگردان یقه را با قلاب یک ردیف پایه کوتاه بزنید.آستینها را سوارکید درز پهلو و زیر آستین را بدوزید. دگمه های فشاری را در بالای جا دگمه ( از طرف داخل) نصب کنید.


جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۲
تعداد مشاهده : 2,317 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: بافتني


برچسب ها

, , , , , , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)