آموزش بافت عروسک نی نی ها

اموزش نی نی ها :
پاها :از لبه پایینی پا شروع کرده وبا کاموا مورد :تظر
هفت دانه سر انداخته رج اول زیر وبدین صورت که به هر دانه یک دانه اضافه کنید چهارده دانه شود /

image5

بایک راه رو شروع کرده وسیزده رج ساده ببافید کانوا را پاره کرده,ودانه هارا روی یک میل بزارید پای,بعدی را مطابق پای,قبل ببافی سپس دوتا پار راروی یک میل بزارید اخرین راه هر دوپارا علانت بزنیدبا کاموا نورد نظر هفت رج ساده ببافید

به ساده بافی ادامه داده و هر دوراه رنگهارا عوض کنید که بدن حالت رنگی رنگی شود /

سپس با کاموا بافت را ادامه دهید فرم دادن شانه ها :پنج دانه زیر (دودانه را از زیر یکی کنید دومرتبه تکرار شود )ده دانه زیر (دودانه را از زیر یکی کنید دومرتبه تکرار )پنج دانه زیر بیست وچهار دانه شود /

رج بعد رو /

کانوا رنگ سر را وصل کنید دورج ساده ببافید,/

فرم دادن سر :راه بعد (یک دانه زیر یه ژته ییکی زیر تا اهر رج )سی وشش دانه شود شانزده رج ساده ببافید /

فرم دادن بالای سر :دودانه را از رو یکی کنید تا اخر هجده,دانه شود /

رج بعد زیر /رج بعد دودانه را از رو یکی کنید تا اخر نه دانه شود /دانه هارا شل جمع کنید /

دستها دوعدد/از بالای دست شروع کرده دوازده دانه سر انداخته هشت رج ساده ببافید /

اگه تمایل به رنگ عوض کردن داشتید رنگ کاموا عوض کنید دوراه دیگر ساده ببافید – جهت دانلود کتاب آموزش بافت انواع عروسک این جا کلیک کنید سپس رنگ بدن وصل کنید وچهار رج ساده ببافدد رج بعد دودانه را از زیر یکی کنید تا اخر سپس دانه هارا مخکم جمع کنید /

برای کلاه میتوانید کلاه معنولی ببافید به این صورت که چهل دانه یر انداخته چهار رج رکن ببافید /

سپس دوازده رج ساده ببافید /فرم دادن کلاه دودانه زیر دودانه را از زیر یکی کنید کنید تا اخر /

رج دوم ورجهای زوج رو بافته شود /

رج سوم یکی زیر دودانه را از زیر یکی کنید /رج پنجم دودانه را از زیر یکی کنید /

دانه هارا محکم جمع کنید /کلاه دالبری میتوانید مانند کلاه مادر اردکهاببافید /

پتو :حدود صدو بیست دانه سر اندازید چهار رج رکن ببافید سپس پنج دانه اول وپنج دانه اخر را همیشه رکن ببافید بعد مدل مورد نظر را ببافید :مدل جودانه : بابافت یکی زیر یکی رو شروع کنید سپس رجهای بعد جای زیر ورو عوض شود یعین دانه های رو را زیر ببافید ودانه های رورا زیر /

مدل پیچ :دودانه رو ؛چهار دانه زیر ؛دودانه رو تکرار تا اخر رج سه رج جا خود ببافید/

رج پنجم دودانه رو جای چهار دانه زیر را عوض کنید یعنی اروم چهار دانه را بیرو بیاور اول دودانه اول را زاخل میل بزارید سپس دودانه دوم که دانه بهم میپیچد پنج رج جا خودسپس دوباره پیچ را تکرار کنید :همه پتورا پیچ نیندازید دانه هارا تقسم بندی کنید که چهار پیچ بیقتد ووسط هر پیچ یاد ساده ببافید یا جودانه /

image5

مدل شطرنجی :چهار زانه زیر /

چهار دانه رو /چهار دانه زیر تکرار تا اخر رج رج دوم وسوم وچهارم جای خود رج پنجم چهار دانه رو چهار دانه زیر تکوار تا اخر رج سه رج جا خود رج نهم تکرار رج اول/برای موها طبق بخیه های شلوار نقاش باشی عمل کرد

جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۵
تعداد مشاهده : 1,689 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: عروسك بافتني


برچسب ها

, , , , , , , , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)