آموزش بافت تاپ و دامن جدید زنانه

سایزها: S-M-L-XL-XXL-XXXL

وسایل لازم برای بافت تاپ:
•         کاموای کرم رنگ ۱۵۰-۱۵۰-۲۰۰-۲۰۰-۲۰۰-۲۵۰ گرم

•         کاموای آبی رنگ ۵۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰ گرم

•         کاموای آبی یخی برای تمام سایزها ۵۰ گرم

•         کاموای بنفش یاسی برای تمام سایزها ۵۰ گرم

•         کاموای بنفش کمرنگ برای تمام سایزها ۵۰ گرم

•         میل گرد شماره ۴

•         میل گرد شماره ۲٫۵

•         دکمه دو عدد

تصویر تاپ:

تصویر دامن:

کاموا و میل مورد استفاده باید به گونه ای باشد که ۲۴ دونه در پترن زیگزاگ که در زیر میباشد دارای طول ۱۰ سانتیمتر شود یا ۲۲ دونه در ۴۶ رج با بافت ابری با میل شماره ۲٫۵ دارای ابعاد ۱۰*۱۰ باشد

دانلود کتاب آموزش بافتنی های مد روز

راهنمای راهها در لبه
•         یک تکرار عمودی از پترن M.2 یک راه خواهد بود (که شامل دو دور بافت ابری است)

•         ۳ راه با رنگ آبی

•         ۲ راه با رنگ آبی یخی

•         ۲ راه با رنگ بنفش کمرنگ

•         ۴ راه با رنگ کرم

راهنمای راهها در بافت ساده
•         ۳ دور بنفش یاسی
•         ۲ دور بنفش کمرنگ
•         ۳ دور کرم
•         ۳ دور آبی یخی
•         ۳ دور آبی
•         ۲ دور کرم
•         ۳ دور بنفش یاسی
•         ۵ دور آبی
•         ۳ دور آبی یخی
•         ۳ دور بنفش کمرنگ
•         ۵ دور کرم

نحوه کور کردن برای جا دکمه ها: جا دکمه ها را در قسمت راست ایجاد کنید دومین و سومین دونه را از روی کار کور کرده و بعد ژوته بزنید.

نحوه بافت
این تاپ بدون درز در میلهای گرد بافته میشود.

ابتدا ۲۲۴-۲۴۰-۲۵۶-۲۸۸-۳۲۰-۳۵۲ دونه در میل گرد شماره ۴ با رنگ آبی سربیاندازید. پترن M.1 را در تمام دونه ها ببافید (این پترن ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲ بار تکرار خواهد شد). وقتی پترن M.1 را یکبار بافتید ۱۹۶-۲۱۰-۲۲۴-۲۵۲-۲۸۰-۳۰۸ دونه در میل باقی خواهد ماند. با پترن M.2 بافت را ادامه دهید و به راهنمای رنگ در لبه عمل نمایئد.

با بافت پترن M.3 ادامه دهید و همزمان راهنمای رنگ در بافت ساده را نیز رعایت کنید. وقتی اندازه کار ۱۸ سانتیمتر شد (حتماً یک تکرار پترن M.3 را تمام کنید)، پترن M.4 را ببافید. وقتی پترن M.4 یکبار بافته شد، ۱۶۸-۱۸۰-۱۹۲-۲۱۶-۲۴۰-۲۶۴ دونه در میل وجود خواهد داشت. با پترن M.5 ادامه دهید. وقتی اندازه کار ۲۳ سانتیمتر شد، هر سایز را به صورت زیر ادامه دهید (شروع هر دور بافت همان نیمه پشت خواهد بود)

سایز S تا L: پترن M.5 را ۴-۴-۴ بار ببافید، بعد پترن M.6 را ۶-۷-۸ بار ببافید، بعد پترن M.5 را ۴-۴-۴ بار ببافید، دو دور به این روش ببافید (تعداد دونه ها ۱۸۰-۱۹۴-۲۰۸). دونه هائی که در دور قبل پترن M.6 را بافته بودید در این دور پترن M.3 را ببافید و بقیه را همانند دور قبل پترن M.5 ببافید دو دور به این روش ببافید. سپس دو دور آخر را تکرار نمائید

سایز XL تا XXXL: پترن M.6 را ببافید. وقتی پترن M.6 رایکبار بافتید دو دور آخر را تکرار نمایئد

دانلود کتاب آموزش بافتنی های مد روز

برای تمام سایزها:
وقتی اندازه کار ۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰ سانتیمتر شد رنگی بافتن را تمام کنید البته حتماً تکرار یک راه را تمام نمائید. بافت را میلهای گرد شماره ۲٫۵ و رنگ کرم ادامه دهید. سپس از ابتدای دور که همان نیمه پشت است به صورت زیر ببافید: پترن M.7 را در تمام دونه هائی که در دور قبل پترن M.3 را بافته بودید و پترن M.8 را در تمام دونه هائی که در دور قبل پترن M.5 را بافته بودید (تعداد دانه ها ۱۵۲-۱۶۴-۱۷۶-۲۱۶-۲۴۰-۲۶۴)

دور بعد را به صورت زیر ببافید:
سه تا دونه به زیر ببافید و برگردید و از پشت کار تمام دونه ها را به زیر ببافید تا سه دونه به نیمه وسط باقی ببماند، سپس ۶ دونه جدید در انتهای رج برای محل دکمه ها سربیاندازید (تعداد دونه ها ۱۵۸-۱۷۰-۱۸۲-۲۲۲-۲۴۶-۲۷۰) با بافت ابری ادامه دهید (لازم به ذکر است که از این به بعد دیگر بافت بدون درز نخواهد بود و از نیمه پشت به دو قسمت تقسیم میشود) وقتی اندازه بافت ابری ۲ سانتیمتر شد، اولین جا دکمه را ایجاد کنید دومین جا دکمه را ۵ سانتیمتری ایجاد کنید.

وقتی اندازه بافت ابری ۷ سانتیمتر شد (که در اینصورت کل اندازه تاپ ۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷ سانتیمتر خواهد بود)، رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: ۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ دونه ابتدا را کور کنید. سپس به صورت زیر ببافید: ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷ دونه به زیر ببافید (این دونه ها برای بند تاپ میباشد) و بعد برگردید دوباره همین دونه ها را به زیر ببافید و همین طور ادامه دهید. همزمان وقتی ۴ رج بافتید، یک دونه با دوبار بافتن آخرین دونه اضافه کنید. و این اضافه کردن را از هر ۸ سانتیمتر به تعداد ۹-۹-۹-۱۰-۱۰-۱۰ بار انجام دهید (تعداد دونه ها ۲۱-۲۲-۲۳-۲۵-۲۶-۲۷) وقتی اندازه بند تاپ ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱ سانتیمتر شد ۱۰-۱۲-۱۴-۳۰-۳۸-۴۶ دونه بعد را برای زیر بغل کور کنید بعد بند دوم را با ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷ دونه بعد همانند بند قبل ببافید.

و اضافه کردن این بند را از پشت کار با دوبار بافتن دونه آخر انجام دهید. وقتی اندازه بند دوم ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱ سانتیمتر شد برای نیمه جلو تاپ ۴۲-۴۴-۴۶-۴۸-۵۰-۵۲ دونه بعد را کور کنید. قسمت باقیمانده بند را با ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷ دونه بعد ببافید و همانند قبل اضافه کنید (دونه های اضافه باید به طرف نیمه تاپ باشد).

وقتی اندازه بند ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱ سانتیمتر شد کور کنید. بعد ۱۰-۱۲-۱۴-۳۰-۳۸-۴۶ دونه بعد را برای زیر بغل دوم کور کنید. بعد قسمت باقیمانده بند دوم را نیز با ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷ دونه بعد ببافید و همانند قبل اضافه کنید (دونه های اضافه شده این بند باید به طرف بغل تاپ باشد) وقتی اندازه بند ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱ سانتیمتر شد ۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ دونه باقیمانده را نیز کور کنید. اندازه تاپ تقریباً ۵۸-۶۰-۶۲-۶۴-۶۶-۶۸ سانتیمتر خواهد بود.

نحوه دوختن
•         دو نیمه بندها را در انتها به هم بدوزید
•         محلی که برای جا دکمه ها سرانداخته بودید را هم به تاپ بدوزید
•         دکمه ها را هم بدوزید

آموزش بافت دامن:

سایزها: S-M-L-XL-XXL-XXXL

وسایل لازم برای بافت دامن:
•         کاموای کرم رنگ ۱۵۰-۱۵۰-۱۵۰-۲۰۰-۲۰۰-۲۰۰ گرم
•         کاموای آبی رنگ ۱۰۰-۱۰۰-۱۵۰-۱۵۰-۱۵۰-۱۵۰ گرم
•         کاموای آبی یخی برای تمام سایزها ۱۰۰ گرم
•         کاموای بنفش یاسی ۵۰-۵۰-۵۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰ گرم
•         کاموای بنفش کمرنگ ۵۰-۵۰-۵۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰ گرم
•         میل گرد شماره ۳

کاموا و میل مورد استفاده باید به گونه ای باشد که ۲۶ دونه در پترن زیگزاگ که در زیر میباشد دارای طول ۱۰ سانتیمتر شود یا ۲۳ دونه در ۳۲ ردیف با بافت ساده دارای ابعاد ۱۰*۱۰ باشد

راهنمای راهها در لبه
•         یک تکرار عمودی از پترن M.2 یک راه خواهد بود (که شامل دو دور بافت ابری است)
•         ۴ راه با رنگ آبی
•         ۲ راه با رنگ آبی یخی
•         ۲ راه با رنگ بنفش کمرنگ
•         ۴ راه با رنگ کرم

راهنمای راهها در بافت ساده
•         ۳ دور بنفش یاسی
•         ۲ دور بنفش کمرنگ
•         ۳ دور کرم
•         ۳ دور آبی یخی
•         ۳ دور آبی
•         ۲ دور کرم
•         ۳ دور بنفش یاسی
•         ۵ دور آبی
•         ۳ دور آبی یخی
•         ۳ دور بنفش کمرنگ
•         ۵ دور کرم

نحوه بافت
این دامن دون درز در میلهای گرد بافته میشود.

ابتدا ۳۲۰-۳۴۰-۳۶۰-۴۰۰-۴۴۰-۴۸۰ دونه در میلهای گرد شماره ۳ با رنگ آبی سربیاندازید. پترن M.1 را ببافید (این پترن ۱۶-۱۷-۱۸-۲۰-۲۲-۲۴ بار تکرار خواهد شد) بعد از پایان یک تکرار عمودی از پترن M.1، ۲۸۸-۳۰۶-۳۲۴-۳۶۰-۳۹۶-۴۳۲ دونه در میل وجود خواهد داشت. با پترن M.2 ادامه دهید و همزمان همانند آنچه برای راهها در لبه گفته شد ببافید. سپس پترن M.3 را در تمام ۲۵۶-۲۷۲-۲۸۸-۳۲۰-۳۵۲-۳۸۴ دونه ببافید، همزمان مطابق توضیحات راهها در بافت ساده ادامه دهید. با پترن M.4 بعد از M.3 ادامه دهید.

وقتی اندازه کار ۲۹-۳۱-۳۳-۳۵-۳۷-۳۹ سانتیمتر شد (حتماً تکرار پترن M.4 را تمام کنید)، پترن M.5 را در تمام ۲۲۴-۲۳۸-۲۵۲-۲۸۰-۳۰۸-۳۳۶ دونه ببافید. با پترن M.6 بعد از پترن M.5 ادامه دهید. وقتی اندازه کار ۴۰-۴۲-۴۴-۴۶-۴۸-۵۰ سانتیمتر شد، (تکرار پترن M.6 را تمام کنید)، با رنگ کرم بافت را ادامه دهید و پترن M.7 را در تمام ۱۹۲-۲۰۴-۲۱۶-۲۴۰-۲۶۴-۲۸۸ دونه ببافید.

در دور بعد۴۰-۴۰-۳۸-۳۸-۳۸-۳۶ دونه کم کنید (تعداد دونه ها ۱۵۲-۱۶۴-۱۷۸-۲۰۲-۲۲۶-۲۵۲). سپس ساده با رنگ کرم ببافید. وقتی اندازه کار ۴۶-۴۸-۵۰-۵۲-۵۴-۵۶ سانتیمتر شد، یک دور به رو ببافید (این دور نشان دهنده محل تا خوردن کمر میباشد)، سپس به اندازه ۲ سانیتمتر ساده ببافید و بعد شل کور کنید.

از محلی که که گفته شد کمر را به داخل تا بزنید و محکم کنید. مقداری برای درز محل بگذارید.

دانلود کتاب آموزش بافتنی های مد روز

source:banookade.ir

جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۳۹۲
تعداد مشاهده : 7,703 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: بافتني


برچسب ها

, , , , , , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)